Snake

Niveau:level2
Bron:Aagje Reynders

Doel

Snake in Python.

Snake

Snake is een spelletje waar een slang moet proberen appels te eten. Deze appels komen willekeurig op het scherm. Met de pijltjestoetsen probeer je met de slang naar de appel te kruipen zonder tegen de randen of jezelf te botsen. Elke keer dat je een appel eet wordt je slang langer.

Wat zal je leren?

 • pygame concepten: events, werken met kleuren, tekenen op het scherm, …
 • spellogica

Wat heb je nodig?

Aan de slag

Games ontwikkelen

Volg de stappen zoals beschreven in Games ontwikkelen [pygame cursus.pdf] (Aagje Reynders).

Overzicht stappen:

 1. Werken met events
 2. Tekenen op het scherm: slang = rechthoek
 3. Bewegen van slang (rechthoek)
 4. Randen herkennen
 5. Plaats appel(s)
 6. Laat slang langer worden

Mogelijke oplossing

import pygame
import random

pygame.init()

gameDisplay = pygame.display.set_mode((800, 600))

FRAME_RATE = 15 # FPS

clock = pygame.time.Clock()
font = pygame.font.SysFont(None, 25)
groen = (91, 239, 108)
rood = (174, 0, 0)
achtergrondkleur = (216, 233, 255)


def toon_bericht(bericht, kleur=(51, 40, 255)):
  tekst = font.render(bericht, True, kleur)
  tekst_rect = tekst.get_rect()
  tekst_rect.center = (400, 300)
  gameDisplay.blit(tekst, tekst_rect)
  pygame.display.update()


def teken_slang(slang_lichaam):
  for x, y in slang_lichaam:
    pygame.draw.rect(gameDisplay, groen, [x, y, 10, 10])


x = 400
y = 300
slang_lengte = 1
slang_lichaam = []
richting = 'RECHTS'
game_exit = False
game_over = False
game_pauzed = False

rand = 5
appel_x = random.randint(0 + rand, 79 - rand) * 10
appel_y = random.randint(0 + rand, 59 - rand) * 10

while not game_exit:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
      game_over = True
    elif event.type == pygame.KEYDOWN:
      if event.key == pygame.K_LEFT and richting != 'RECHTS':
        richting = 'LINKS'
      elif event.key == pygame.K_RIGHT and richting != 'LINKS':
        richting = 'RECHTS'
      elif event.key == pygame.K_UP and richting != 'ONDER':
        richting = 'BOVEN'
      elif event.key == pygame.K_DOWN and richting != 'BOVEN':
        richting = 'ONDER'
      elif event.key == pygame.K_q:
        game_exit = True
      elif event.key == pygame.K_SPACE:
        game_pauzed = not game_pauzed
        if game_pauzed:
          toon_bericht("PAUZE")

  if game_pauzed:
    continue

  if richting == 'LINKS':
    x -= 10
  elif richting == 'RECHTS':
    x += 10
  elif richting == 'BOVEN':
    y -= 10
  elif richting == 'ONDER':
    y += 10

  slang_hoofd = (x, y)
  slang_lichaam.append(slang_hoofd)
  if len(slang_lichaam) > slang_lengte:
    del slang_lichaam[0]

  if (not 0 < x < 800) or (not 0 < y < 600):
    game_over = True

  if slang_hoofd in slang_lichaam[:-1]:
    game_over = True

  if x == appel_x and y == appel_y:
    appel_x = random.randint(0 + rand, 79 - rand) * 10
    appel_y = random.randint(0 + rand, 59 - rand) * 10
    slang_lengte += 1

  gameDisplay.fill(achtergrondkleur)
  pygame.draw.rect(gameDisplay, rood, [appel_x, appel_y, 10, 10])
  teken_slang(slang_lichaam)
  pygame.display.update()

  clock.tick(FRAME_RATE)

  if game_over:
    toon_bericht("GAME OVER! Druk 'r' op opnieuw te proberen, "
           "'c' om verder te gaan, of 'q' om af te sluiten")
  while game_over:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.KEYDOWN:
        if event.key == pygame.K_q: # 'a' op AZERTY toetsenbord...
          game_exit = True
          game_over = False
        elif event.key == pygame.K_c: # continue
          game_over = False
          x = 400
          y = 300
        elif event.key == pygame.K_r: # restart
          game_over = False
          x = 400
          y = 300
          slang_lengte = 1
          slang_lichaam = []

pygame.quit()